دسته بندی مطالب
خدمات الکترونيک
آب و هوا و اوقات شرعی
خبرخوان (Rss-Reader)
فتوگرافی


مهندس حسین اسماعیل احمدی

شهردار کرکوند

ورود اعضا

نام کاربری:  
گذرواژه:  
پيوندها
صفحه اصلی > مناقصه های شهرداری
مناقصه های شهرداری
کد/شماره: موضوع:
تاريخ از:
  امروز  
تا:
  امروز  
وضعيت:
نوع مرتب سازی:

وضعيت: [فعال] 717 - تكميل سفتكاري ساختمان فرهنگسرا
موضوع: تكميل سفتكاري ساختمان فرهنگسرا
شهرداري كركوند عمليات تكميل سفتكاري ساختمان فرهنگسراي سورچه پايين شهر كركوند را از طريق آگهي مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار مي نمايد. تاريخ: 1394/02/16
صفحه قبل 1 صفحه بعد 

اندازه صفحه:  تعداد ستون:  تعداد نتايج يافت شده:  1   دريافت خروجی: