دسته بندی مطالب
خدمات الکترونيک
آب و هوا و اوقات شرعی
خبرخوان (Rss-Reader)
فتوگرافی


مهندس حسین اسماعیل احمدی

شهردار کرکوند

ورود اعضا

نام کاربری:  
گذرواژه:  
پيوندها
صفحه اصلی > مشاهده جزئيات
مشاهده جزئيات
برج كبوتري شهر
دسته بندی: دسته بندي 1
شرح:

درکرکوند زماني  برجهاي کبوتر  بسياري وجود داشت، بناهايي با معماري تحسين برانگيز، مکاني که زماني مأمن کبوتران برجي و محلي براي جمع آوري فضولات ناشي از زيست اين پرندگان جهت استفاده در مزارع کشاورزي بويژه برنج کاري بوده است ، امروز متاسفانه از آن همه برج فقط چندتايي نيمه مخروبه باقي مانده است.در سالهاي اخير شهرداري کرکوند دو عدد ازاين برجها راکه در محل بوستان امامزاده قرار دارد تعمير نموده است.

زيباترين اين برجها داراي شش برج نيم دايره است که بوسيله ديوارهايي به هم متصل شده است.بالاي اين شش برج دو برج قطورتر ولي کوتاه ترقرار دارد و نهايتا برروي هر هشت برج،هشت برجک ديگر قرار دارد. قدمت اين برجها به حدود يکصد وپنجاه سال پيش باز مي گردد.اشتراک اين صفحه در شبکه های اجتماعی: